aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag27j.jpg
Izrael v dejinách spásy I. – 3. časť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   


Izraelský národ – zvláštne prirodzené potomstvoBoh vztiahol svoju zmluvu (abrahámovskú) aj na Jakoba a jeho semeno: „... zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A tvojho semena bude ako prachu zeme… a požehnané budú v tebe všetky čeľade zeme a v tvojom semene“ (1. Mojžišova 28:13-15). Boh premenoval Jakoba na Izraela. Vieme už, že Boh túto zmluvu uzavrel s Izákom, ale s Izmaelom nie. Uzavrel ju s Jakobom, ale s Ezavom nie. Kladieme si otázku: Ako tento Boží výber (voľba) potomkov pre uzavretie zmluvy bude pokračovať v prípade Jakobovho semena? Ukáže sa, že v jednom zmysle bude pokračovať a v inom zmysle nie. Majme pritom na pamäti, že celý izraelský národ (ako etnikum) je v určitom zmysle tým zasľúbeným semenom (v množnom čísle), zasľúbeným potomstvom. Práve tento rozdiel v tom, v akom zmysle je izraelský národ tým zasľúbeným semenom a v akom zmysle nie je, je kľúčový pre porozumenie ďalšej histórie a pre porozumenie naplnenia zmluvných zasľúbení. Tejto skutočnosti chceme v ďalšom texte venovať patričnú pozornosť.


V starozákonnej dobe tento Boží výber akoby skončil. Ustrnul na izraelskom národe v tom zmysle, že izraelský národ má byť vyplnením zasľúbenia, že Abrahámovho potomstva bude nespočetné množstvo a že izraelský národ má dostať do večného vlastníctva krajinu Kanaán.Plný text tejto časti bude zverejnený po čísle 60.