aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag06l.jpg
7. mimoriadne číslo

       

 Solas, 7. mimoriadne číslo, jún 2017

 Vyšlo 2. júna 2O17
  Obsah  Myseľ nad hmotou

  Kľúčom k životu je informácia

  Čo je čas?

  Veľký a slávny Boh

  Neprehliadnite

 

                   kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky