aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag06l.jpg
33/2016

   

  Solas číslo 33, zima 2016

  Vyšlo 2. decembra 2O16

 

  Obsah

  Náš veľký najvyšší kňaz

  Človek pri svojom druhom príchode

  Proste a dostanete

  Pevná istota

  Kristus zomrel za bezbožných

  Zjednotený s Kristom I

  Zjednotení s Kristom II

  List do Smyrny

  List do Pergama

  Obnova Hospodinovho chrámu

  Psy a svine

  Verný, milujúci Otec


        číslo 33 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky