aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag10l.jpg
35/2017

    

  Solas číslo 35, leto 2017

  Vyšlo 2. júna 2O17  Obsah


  Na moju pamiatku

  Dnes Tvoja Cirkev stoluje

  Kladenie rúk

  Vzťah viery, skutkov a pri ospravedlnení

  List do Sárd

  Ako sa správať k ostatným

  Informácie pre odberateľov

  Neprehliadnite


       číslo 35 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky   

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky