aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

crimag18z.jpg
34/2017

   

  Solas číslo 34, jar 2017

  Tlačou vyšlo 2. marca 2O17

 


  Obsah

  Živá – racionálna viera

  Strom a ovocie

  Priestranná a tesná brána

  Krst ponorením do vody

  Kto uverí a pokrstí sa

  List do Tyatíry

  Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša

  Informácie pre odberateľov a čitateľov

  S Kristom keď zomrel som (pieseň)

  2 % z dane z prijmu za rok 2016

 


        číslo 34 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky