aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


cr_IMAG0007_u22n.jpg
Neuťahovať sa – 2 PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Vladimír Azor   

 

V predchádzajúcom článku Neuťahovať sa - 1 píšeme o uťahovaní sa písali v zmysle uťahovať sa od niečoho, či vyhýbať sa nejakým prácam, zodpovednosti alebo mnohým tomu podobným veciam či situáciám. Jedna závažná, špecifická situácia spadajúca do tejto témy je tá, ktorá sa udiala v zboroch v Galácii, ako to zjavuje Písmo v Liste Galatským.

 

Pavol s Barnabášom v Galácii zvestovali evanjelium milosti a pozakladali zbory. Po nejakom čase tam „prišli niektorí z Judska a učili bratov, že ak sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení“ (Skutky 15:1). Cieľom toho všetkého bolo, že títo z Judska chceli vrátiť veriacich v Galácii späť k tomu, aby sa najprv stali dobrými Židmi a prijali judaistické praktiky a že až potom budú dobrými kresťanmi. Mnohí v Galácii im uverili. Táto situácia v podstate znamenala utiahnutie sa od niečoho a namiesto toho prijatie niečoho iného. Konkrétne išlo o odstupovanie či uťahovanie sa „od evanjelia milosti Ježiša Krista“ a k návratu na cestu „hľadania spásy zo skutkov“.

 

Boh v dávnych dobách hovoril otcom v prorokoch, ale keď prišiel Kristus, „za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi“ (Židom 1:1). Oba spomínané listy, ale aj iné miesta Písma, hovoria o viere, o jej dôležitosti a nezastupiteľnosti v otázke spasenia. Jedenásta kapitola listu Židom vyučuje o viere, ktorá je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Hovorí o živej viere v Boha a Božie slovo. O viere v toho, ktorého on poslal, o viere v jeho milého Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý čoskoro príde a jeho príchod túžobne očakávame.

 

Už Habakuk hovoril o tom, že „spravodlivý bude žiť svojou vierou“ (Habakuk 2:4). Spravodliví to už nie sú tí, ktorí keď sa utiahnu a Boh v nich nemá záľubu, pôjdu do zahynutia. Boží vzťah k spravodlivému je vyjadrený slovami: „toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“. Poslušnosť Pána Ježiša Krista a naša poslušnosť viery v chodení s Pánom Ježišom Kristom a zostávanie v ňom je to, v čom je záľuba z Božej strany v nás. Živá, spasiteľná viera je to, čo nás vedie k žitiu podľa Božej vôle.


 

 

Ďalšie články od tohto autora