aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

cr_PA080207_u32n.jpg
Oznam PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Vedenie o. z. Solas   

 Milí odoberatelia a čitatelia časopisu Solas!


Koncom kalendárneho roku 2024 plánujeme ukončiť vydávanie časopisu Solas a postupne aj činnosť občianskeho združenia Solas. 


Ďalšie informácie v budúcich číslach. Za doterajšiu podporu činnosti združenia a tvorby a vydávania časopisu Vám ďakujeme a týmto oznamom, prosíme, ukončite svoju finančnú podporu.


Vedenie o. z. Solas a redakčná rada časopisu

13. 12. 2023