aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag08l.jpg
41/2018

     

  Solas číslo 41, zima 2018

  Vyšlo 3. decembra 2O18

 


  Obsah 


  Radikálna reformácia - Anabaptisti

  Sola fide - Jedine vierou

  Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie

  Luther, sola fide a otázka krstu

  Tri odlíšené osoby

  Informácie pre odberateľov a čitateľov

 


  číslo 41 - kompletné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky