aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a finančnú podporu tejto služby. 

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag04j.jpg
39/2018

     

  Solas číslo 39, leto 2018

  Vyšlo 4. júna 2O18

 


  Obsah


  Martin Luther

  Sola scriptura 

  Sola scriptura a neomylnosť Písma

  Druhý príchod Pána Ježiša Krista

  Argument zo Zjavenia 6:9-11

  Boh je jeden - 2. a 3. kapitola

  Božia spravodlivosť

  Ó, vyvolená Cirkev (pieseň - noty a text)

  

  číslo 39 - kompetné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky