aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag07l.jpg
Neprehliadnite! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Vedenie združenia Solas   

Milí odberatelia časopisu Solas!

Neprehliadnite!


Ako sme Vás už v minulosti informovali, finančné možnosti vydávania časopisu Solas sú limitované Vašimi dobrovoľnými príspevkami na jeho tlač a distribúciu. Naďalej stále platí, že zasielanie časopisu pre odoberateľov uvedených v našom Zozname odberateľov je zdarma a nie je podmienené žiadnym predplatným či iným povinným finančným príspevkom. Spolu s tým však platí aj to, že časopis dokážeme vydávať a distribuovať len v takom množstve, na aké postačujú finančné prostriedky z darov čitateľov, ktorí túto službu podporujú.


Jedno z možných riešení ako aj naďalej zabezpečiť trvalé zasielanie časopisu záujemcom o jeho odber je to, že nám dáte vedieť, či aj naďalej máte živý a skutočný záujem o to, aby sme Vám časopis zasielali. V takom prípade Vás ponecháme v Zozname odberateľov. Môžete to urobiť jedným z doleuvedených spôsobov. Tí, ktorí službu o. z. Solas podporili v posledných troch rokoch (2018 - 2020) nám takýto oznam nemusia poslať.


Môžete nám napísať na jednu z adries: (e-mail) „ Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. “ alebo obyčajným listom prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: „Redakcia Solas, P. O. Box 76, 010 07 Žilina 7, Slovensko“.


Ďalší spôsob ako nás informovať o záujme o časopis je, že nám pošlete aspoň symbolický finančný príspevok (napr. 1 €), ktorý bude pri Vašom mene v Zozname odberateľov figurovať ako značka pre nás, že časopis Vám máme aj naďalej posielať (toto sa netýka tých, ktorí službu o. z. Solas podporili v posledných rokoch 2017 - 2019). Tento symbolický príspevok pošlite na náš účet číslo: SK08 0200 0000 0024 8691 6455 alebo priloženým poštovým poukazom. V správe pre prijímateľa uveďte: „pokracovat v odbere“.


Zvlášť sa s touto prosbou informovať nás o záujme o ďalší odber časopisu obraciame na zbory a spoločenstvá, ktorým časopis prichádza na adresu sídla ich zboru/spoločenstva. Aj od Vás potrebujeme vedieť, či Vám časopis máme aj naďalej posielať.


Informujte nás, prosíme, o Vašom záujme o pokračovanie odberu časopisu Solas.


Ak by sa stalo, že Vám časopis na Vašu adresu prestal prichádzať, avšak Vy máte záujem o jeho ďalší odber, dajte nám o tom vedieť listom alebo e-mailom a nezabudnite uviesť čitateľne svoje meno a priezvisko a presnú doručovaciu poštovú adresu.


 

Ďalšie články od tohto autora