aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag19z.jpg
Pripravujeme číslo 38/2018

   

  Solas číslo 38, jar 2018

  Vyjde tlačou 2. marca 2O18

 


  Obsah

 

  V Kristovom zákone

  Boh slávny, Hospodin (pieseň)

  Medzi smrťou a vzkriesením

  Vzkriesenie v SZ a NZ

  Ježiš, pravý Mesiáš

  2% dane z príjmov za rok 2017

 

  číslo 37 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky