aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag01l.jpg
38/2018

   

  Solas číslo 38, jar 2018

  Vyjšlo 2. marca 2O18

 


  Obsah

 

  V Kristovom zákone

  Boh slávny, Hospodin

  (pieseň, text/noty na str. 27)

  Medzi smrťou a vzkriesením

  Vzkriesenie v SZ a NZ

  Ježiš, pravý Mesiáš

  2% dane z príjmov za rok 2017

  

  číslo 38 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky