aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag09l.jpg
Meno JEŽIŠ PDF Vytlačiť E-mail
Autor: John Newton   

Meno JEŽIŠ


Ó, ako sladko v ušiach nám

vždy meno Ježiš znie!

Bôľ tíši, rany hojiť vie,

strach všetok zaženie.


Duch ranený v ňom nájde liek,

aj srdce boľavé,

je ono mannou pre dušu

a vzpruhou v únave.


To meno pevná skala je,

skrýš bezpečná a štít

i pokladnica milosti

bez hraníc, plná vždy.


Ó, Kriste, pastier, Spasiteľ,

si prorok, kňaz a kráľ,

náš Pán, náš život, cesta, cieľ,

ráč prijať pieseň chvál!


Je slabé naše úsilie

a málo srdcia vrú,

však u Teba raz vzdáme Ti

česť, chválu dôstojnú.


A do tých čias náš každý dych

nech Tebe vďakou je,

nech v Tvojom mene premocnom

Tvoj ľud sa raduje!


John Newton (1725-1807)