aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag07l.jpg
46/2020

 

  Solas číslo 46, jar 2020

  Vyšlo 3. marca 2O20

 


  Obsah

 

  Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť  

  Sloboda a slobodná vôľa 

  Znamenia časov

  Odpočinok: 1. časť, 2. časť, 3. časť

  Požehnaná Trojica

  Čo vychádza zo srdca človeka  - 2. časť 

  Jazyky Bábela

  2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

 

  číslo 46 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky