aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag02l.jpg
45/2019

 

  Solas číslo 45, zima 2019

  Vyšlo 3. decembra 2O19

 


  Obsah

 

  Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť  

  Kristovo jarmo 

  Poďakovanie

  Božia sláva

  Biedny ja človek

  Telesný a duchovný človek         

  Čo vychádza zo srdca človeka  - 1. časť 

  Evanjelium a súd podľa skutkov

  Dve stránky Kristovho druhého príchodu

  Antihmota stále chýba

  2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

 

  číslo 45 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky