aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag05l.jpg
Už: Slobodní ...Ešte nie: Slobodní... PDF Vytlačiť E-mail
Autor: John Piper   

Už: Slobodní rozhodujúcim spôsobom, neodvolateľne a nezrušiteľne

Ešte nie: Slobodní dokonale a dokončene

To, čo sme sa naučili z listu Rímskym, kapitoly 6 a 7, je, že keď sme uverili v Krista ako nášho Spasiteľa a Pána (ako náš Poklad!), boli sme s Kristom zjednotení (Rímskym 6:5, 7:4). V tomto spojení s Kristom sme umreli (Rímskym 6:8, Kolosenským 2:20, 3:3) a znovu vstali [vstali z mŕtvych] (Rímskym 6:4, Kolosenským 2:12, Efezským 2:6). Takto vzniklo nové stvorenie rozhodujúcim a nezrušiteľným spôsobom (2 Korintským 5:17) a nastalo rozhodné a nezrušiteľné oslobodenie (Rímskym 6:14, 18). Prešli sme zo smrti do (večného!) života. Súd, ktorý je pre nás rozhodujúci, už máme za sebou – stal sa na Golgote (Ján 5:24). Sme premiestnení z moci temnosti do kráľovstva Božieho Syna (Kolosenským 1:13).

Ale naučili sme sa aj to, že naše oslobodenie od hriechu ešte nie je konečné a dokonalé. Rozhodné a nezrušiteľné, áno! Ale konečné a dokonalé, nie! Hriech v nás ešte stále prebýva (Rímskym 7:17, 20). Zlo je v nás prítomné (Rímskym 7:21). “Telo” robí dennodenne starosti našim dušiam (Rímskym 7:25). Ešte nie sme dokonalí, ani sme ešte nezískali svoju korunu a odmenu [víťazné] (Filipským 3:12). Sme klamármi, ak hovoríme, že nemáme hriechu (1 Jána 1:8, 10).


Čo nás teda učí apoštol Pavol o tom, ako máme žiť? Hovorí: “Ste rozhodne a neodvolateľne noví, a tak môžete plávať životom bez zápasu za to, aby ste sa stali novými”? Alebo hovorí: “Nie ste rozhodne a neodvolateľne noví, a tak musíte zápasiť za to, aby ste sa dostali na toto miesto v Kristovi”? Nie, nehovorí ani jedno z týchto dvoch. Hovorí: “Skrze vieru uchop všetko, čím je Boh pre tvoje dobro v Kristovi, a všetko, čím si ty v Kristovi na jeho slávu. Ver tomu. A teraz, s touto dôverou, bojuj, aby si si privlastnil územie, ktoré pre teba vydobyl Kristus. Bojuj za to, aby si sa stal v praxi tým, kým si v Kristovi.” Uvediem osem názorných príkladov tejto pravdy.


Vyhlásenie novosti: (Rímskym 6:14) “lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou”. Príkaz stať sa novými: (Rímskym 6:12) “Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele”.

  1. Vyhlásenie novosti: (Rímskym 6:18) “a oslobodení súc od hriechu podrobení ste v službu spravodlivosti”. Príkaz stať sa novými: (Rímskym 6:19) “vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti”.
  2. Vyhlásenie novosti: (Rímskym 6:6) “náš starý človek je spolu s Ním ukrižovaný”. Príkaz stať sa novými: (Rímskym 6:11) “Súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu”.
  3. Vyhlásenie novosti: (Kolosenským 3:9) “vyzliekli ste starého človeka s jeho skutkami”. Príkaz stať sa novými: (Efezským 4:22) “zložte starého človeka rušiaceho sa v klamných žiadostiach”.
  4. Vyhlásenie novosti: (Kolosenským 3:10) “obliekli ste nového človeka, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril”. Príkaz stať sa novými: (Efezským 4:24) “oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy”.
  5. Vyhlásenie novosti: (Galatským 3:27) “všetci, ktorí ste pokrstení [pozn. prekl.: ponorení] v Krista, Krista ste obliekli”. Príkaz stať sa novými: (Rímskym 13:14) “Ale si oblečte Pána Ježiša Krista”.
  6. Vyhlásenie novosti: (Galatským 5:24) “A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami”. Príkaz stať sa novými: (Rímskym 13:14b) “nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti [nezaopatrujte telo čo do jeho žiadostivosti]”.
  7. Príkaz stať sa novými: (1 Korintským 5:7a) “Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom”. Vyhlásenie novosti: (1 Korintským 5:7b) “...tak ako ste nenakvasení”.

Obnovený a zápasiaci za obnovenie – spolu s vami


váš

John Piper


By John Piper. ©Desiring God Ministries. Website: www.desiringGOD.org. Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Preklad: © Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava, E–mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. www: http://nkz.reformace.cz/

Bezplatné šírenie v nepozmenenej forme je povolené.


Témy:


Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora