aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


crimag09l.jpg
50/2021

     

  Solas číslo 50, jar 2021

  Vyšlo 2. marca 2021


  Obsah 


  Tichý a pokorný srdcom

  Pravý základ Cirkvi

  Meno JEŽIŠ - báseň 

  Starý a nový človek

  Vyzliekanie a obliekanie    

  Vyhýbaj sa prázdnym rečiam

  Nádej vzkriesenia z mŕtvych 

  Pravda, podľa ktorej máme žiť

  Staroveká Mezopotámia a Chaldejský Úr   

  Mýtus evoluce    

  Dve percentá z dane za rok 2020   číslo 49 - kompletné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky