aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

cr__A249295_u14n.jpg
Naveky s Pánom PDF Vytlačiť E-mail
Autor: J. Svein   

Čo bude to na nebi tam,

ó, Pane slávy, s Tebou dlieť,

keď tu už Tvojej lásky plam

tak zjasňuje ten pustý svet.

Kto môže si len predstaviť

tú radosť, Pane, s Tebou byť!


Opustiť viery, bojov svet,

kde mámi zmyslov, tela klam,

života Knieža, Teba zrieť,

kde svoju milosť zjavíš nám!

Ó, akú výš tam uzrieme

a hĺbku lásky nezmernej!


Ten šťastný deň Boh dobre zná,

keď stíchne v srdciach žiaľu ston,

keď skanie slza posledná

a naveky ju zotrie On.

Zrieť Tvoju tvár, Tvoj počuť hlas,

ach, aká slasť to čaká nás!