aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag05z.jpg
11/2011

Solas 11 2011

Solas číslo 11, leto 2011.

Číslo vyšlo v júni 2O11Obsah


Boží veľký plán

Izrael v Biblii a histórii - 1. časť

Izrael v Biblii a histórii - 2. časť

Izrael v Biblii a histórii - 3. časť

Požehnaný a výnimočný ľud

Meno nad každé meno

Mená Jahve a El Šadaj

Dávidove žalmy

Zlorečenstvá v Dávidových žalmoch

Ako som sa stal veriacim


vnútro čísla - plné texty v pdf

solas 11 - kompletné číslo

druhá strana obálky v pdf
tretia strana obálky v pdf
štvrtá strana obálky v pdf