aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag15z.jpg
15/2012

časopis Solas 15/2012 

Solas číslo 15, leto 2012.

Číslo 15 vyšlo v júni 2012


Obsah


Všetkým národom

Misia k pohanom

Pavol v období pred prvou misijnou cestou
Dvojité ustanovenie Pavla za apoštola

Pavlove misijné cesty

Ukončenie Pavlových misijných ciest

Dobrá správa

Sedem veľkých právd kresťanstva

Pavol pred Agripom

Pavlovo obrátenie

Spasenie v Kristovi


číslo 15 - kompletné číslo


druhá strana obálky

tretia strana obálky

štvrtá strana obálky