aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag18z.jpg
10/2011

Solas 10 2011

Solas číslo 10, jar 2011.

Číslo vyšlo v marci 2O11

Obsah

Len spravodlivosť Kristova

Ospravedlnený v Kristovi

Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 1

Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 2

Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 3

Pred súdnou stolicou Kristovou

Neodsúdená cudzoložnica

Náš Otče

Druhá kniha Knihy Žalmov 1

Druhá kniha Knihy Žalmov 2

Ako vojsť do večného života?

Ako ma Pán Boh priviedol k sebe

Z listu našej čitateľky


vnútro čísla - plné texty
solas 10 - kompletné číslo
druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky