aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag17z.jpg
22/2014

     

 Solas číslo 22, jar 2014

 Číslo 22 vyšlo tlačou 18. marca 2014 Obsah


 Apoštolská autorita
 Žena, ktorá sa ničoho nehrozí
 Nové manželstvo a Matúš 19:9
 Čo s manželstvom predtým rozvedených?
 Kto prebýva vo veriacom?
 Žena je slávou mužovou
 Dvere boli zatvorené
 Určenie dátumu veľkej noci


 číslo 22 - kompletné číslo
 
 druhá strana obálky
 tretia strana obálky

 štvrtá strana obálky