aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag02z.jpg
Prečo sa zmietaš, duša moja? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Anna Lazoňová   


Prečo sa trepeš bôľom

zmietaš, duša moja

a voláš v žiali svojom:

Kde je skrýša moja?


Odkiaľ mi príde pomoc,

keď zmätok nastane?

U Hospodina pomoc

nepokoj prestane.


V náručí veď som Tvojom

V bezpečnom prístave.

Vôľa Tvoja vo všetkom

čokoľvek sa stane.


No uši moje hluché

pohŕdnu pokojom

a srdce neposlušné

robí si po svojom.


Opúšťa lásku prvú,

keď hriechu zas slúži.

Zapiera vieru pravú,

len smrť si zaslúži.


Kajaj sa, zakviľ, srdce,

učiň dnes pokánie!

Nepoškvrň rúcho čisté

vráť sa k láske prvej.


Vysmievať sa Boh nedá,

veď si umrel hriechu.

Nežiješ podľa tela

lež v Kristovom Duchu.


Posväť ma, Duchu svätý,

pomôž mojej mdlobe,

veď On iste oživí

každé dieťa Božie. 

Ďalšie články od tohto autora