aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag08l.jpg
aby ste ušli porušeniu PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Anna Lazoňová   


Zámok si staviaš z prachu

v závisti klamania.

Myseľ si hladkáš v machu

vo vášni imania.


A príde vody príval

vo víchre zatmenia.

V ruiny, piesku zával

hradby sa premenia.


Starosti, strachu chmáry

zatienia život tvoj.

Z mramoru stresu máry

prikryjú obzor tvoj.


A drvíš skaly v hrsti

zmietaš sa, v tvári znoj.

Na ceste nadol v tŕni

oblieha osí roj.


A hľadáš terapie

na štrku vody zdroj.

Na bôle, strasti tvoje,

čo povie ľudský stroj?


Stroj mlčí literami,

technikou bez citov.

Siete tká medzi nami

v osídlach pokrytcov.


A zrazu chytíš ruku,

čo z hĺbok zdvihne ťa.

Zastaneš v tichom hluku,

jasný hlas vyzve ťa:


Skloň sa pred Kráľom kráľov

v dôvere, pokore!

On rozsvieti v černi chmárov

lampu na obzore.
 

Ďalšie články od tohto autora