aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

crimag07l.jpg
18/2013

 

 Solas číslo 18, jar 2013.

 Číslo 18 vyšlo 11. marca 2O13.



 Obsah


 Ukrižovanie
 Vzkriesenie
 Hospodinove slávnosti
 Ustanovenie Večere Pánovej
 Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou
 Zmluvy v biblickej histórii
 Jonášova druhá šanca
 Šťastie a radosť
 Milí susedia!

 
číslo 18 - kompletné číslo

 druhá strana obálky (v jpg)
 tretia strana obálky (v jpg)
 štvrtá strana obálky (v jpg)