aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag01z.jpg
14/2012

altSolas číslo 14, jar 2014.

Číslo vyšlo v marci 2012


Obsah


Nezabudni, nezabudni!

Hľa, Baránok Boží!

Veľkonočná zrada a láska

Pred židovským súdom

Súd pred pohanmi

A keď ho ukrižovali

aby ste ušli porušeniu

Štvrtá kniha Knihy žalmov

Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012číslo 14 - kompletné číslo


druhá strana obálky

tretia strana obálky

štvrtá strana obálky