aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag06l.jpg
4/2009

Solas jeseň 2009

Solas číslo 4, jeseň 2009.

Číslo vyšlo v septembri  2OO9.Obsah


Stvorení k chvále a uctievaniu
Vzdávajte vďaku Hospodinovi
Príbeh ženy menom Anna
Anna v požehnaní
Viera nad zlato
Viera a jej ovocie
Blahoslavení pôsobiaci pokoj
Ilúzie ukončené pod Himalájami
Kam smeruje môj život?
Pokyny

vnútro čísla - plné texty v pdf
solas 4 - kompletné číslo
druhá strana obálky (v pdf)
tretia strana obálky (v pdf)
štvrtá strana obálky (v pdf)