aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag19z.jpg
4/2009

Solas jeseň 2009

Solas číslo 4, jeseň 2009.

Číslo vyšlo v septembri  2OO9.Obsah


Stvorení k chvále a uctievaniu
Vzdávajte vďaku Hospodinovi
Príbeh ženy menom Anna
Anna v požehnaní
Viera nad zlato
Viera a jej ovocie
Blahoslavení pôsobiaci pokoj
Ilúzie ukončené pod Himalájami
Kam smeruje môj život?
Pokyny

vnútro čísla - plné texty v pdf
solas 4 - kompletné číslo
druhá strana obálky (v pdf)
tretia strana obálky (v pdf)
štvrtá strana obálky (v pdf)