aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


cr__A249258_u13n.jpg
Ukončenie spolupráce s Jánom Šichulom PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Vedenie združenia Solas   


Návštevníkom web priestoru o. z. Solas a čitateľom a sympatizantom časopisu Solas predkladáme vysvetlenie ukončenia spolupráce o. z. Solas s Jánom Šichulom.


História vzťahu a spolupráce

Občianske združenie Solas vzniklo začiatkom druhej polovice roka 2008. Sformovalo sa ako nezisková organizácia s cieľom šírenia biblického evanjelia hlavne formou vydávania časopisu a publikácií, organizovaním prednášok, besied a konferencii. Pri vzniku združenia Jany Šichula stál ako ochotný radca a spolupracovník. Bol jeden z členov prípravného výboru. Jeho rady a pomoc významne prispeli k rýchlemu a hladkému priebehu založenia združenia Solas. S vďakou si spomíname na osobnú zaangažovanosť, ktorá nám pomohla prekonať počiatočné úskalia našej činnosti.


Začiatkom roka 2009 sa spolupráca rozšírila a upevnila. Došlo k spolupráci medzi o. z. Solas a o. z. Temelios, ktorého Jany bol/je predsedom a štatutárom. Spolupráca sa prejavila v spoločnom organizovaní troch konferencii Stvorenie a veda, Žilina 2009, 2010 a 2012. Na všetkých troch sa Jany aktívne podieľal ako organizátor, prednášajúci a tlmočník z anglického jazyka.


Popritom bol Jany aktívny aj ako autor článkov publikovaných v časopise Solas. Z jeho pera vzišlo viac ako 50 článkov, ktoré mali priaznivý ohlas a našli si vďačných čitateľov. Rok 2017 sa stal však prelomovým rokom. V tomto roku došlo najprv k pozastaveniu a neskôr k ukončeniu spolupráce ako medzi oboma o. z., tak aj Janym ako autorom príspevkov do časopisu Solas a obmedzeniu vzťahov na úrovni osobných kontaktov.


Ukončenie vzťahu

Obdobie spolupráce sa asi do polovice roka 2017 nieslo vo vieroučnej a teologickej zhode. O. z. Solas sa etablovalo ako zoskupenie vyznávajúcich Ježiša Krista z Nazareta ako vteleného večného Božieho Syna. Od svojho sformovania v roku 2008 stále vieroučne stojí na piatich reformačných sola – jedine (solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia a soli Deo gloria). U Janyho v roku 2017 došlo k zverejneniu iného postoja k osobe Pána Ježiša Krista v otázke jeho božstva, ktorý je nezlučiteľný so stanoviskom o. z. Solas. Naše cesty sa rozišli a spolupráca sa ukončila.


Jany Šichula listom z 31. 7. 2021 požiadal o odstránenie všetkých jeho článkov formátu HTML z web priestoru združenia Solas, ktorých tematika sa netýka stvorenia. Jeho požiadavke sme dnešným dňom vyhoveli.


Vedenie združenia Solas však s vďakou spomína na roky plodnej spolupráce s ním na Božom diele. Sme a stále aj naďalej zostávame vďační Janymu Šichulovi za jeho dielo pri sformovaní združenia Solas a v spolupráci na spoločnej ceste rokov 2008 až 2017 – na toto nezabúdame.

Vedenie o. z. Solas

2. 8. 2021


 

Ďalšie články od tohto autora