aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag11z.jpg
PDF Vytlačiť E-mail

Možnosti podpory združenia a časopisu


O možnostiach podpory služby združenia Solas a časopisu Solas sa dozviete na adrese Podpora združenia a časopisu.