aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag05l.jpgO časopise Solas


Časopis Solas vydáva neziskové kresťanské občianske združenie rovnakého mena - Solas.


Cieľom časopisu a samotného občianskeho združenia, je šíriť zvesť evanjelia ukrižovaného a z mŕtvych vstalého Ježiša Krista. Budovať vo viere tých, ktorí veria v Jeho meno a byť svetlom a svedectvom tým, ktorí hľadajú nádej a spásu pre svoje životy.


Názov časopisu a názov združenia treba jednoducho prijímať ako pomenovanie, aj keď oba chcú pripomínať päť reformačných „sola“ („jedine“). Slovo SOLAS sa ukáže aj pri vhodnom usporiadaní týchto piatich reformačných prehlásení, napríklad:


alt


Časopis je zaevidovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky dňa 8. 8. 2008 pod číslom Ev 22/08. Vychádza štvrťročne a je nepredajný.Logo združenia Solas a časopisu Solas


altVo farebnom prevedení logo je predstavené v piatich farbách. Päť farieb poukazuje na periodicitu časopisu. Časopis Solas je štvrťročník a každá farba charakterizuje iný štvrťrok (obdobie): zelená - jar, zlatožltá - leto, okrovohnedá - jeseň a modrá - zimu. Piata farba (fialová alebo strieborná) je rezervovaná pre mimoriadne číslo.

Vaša redakcia