aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag09l.jpg
Evanjelium – posledná šanca PDF Vytlačiť E-mail


Hriech je ako bumerang – vráti sa. Každý hriech má svoj začiatok i koniec. V mnohých prípadoch začína ako malý čin, ale koniec býva tragický. Nepriznaný hriech so všetkými dôsledkami sa vráti na hlavu toho, kto ho vykonal a nájde ho všade, nech by zašiel hoci aj na kraj sveta.


Väzenské dvere sa za tebou zatvorili. Svedomie však nie je uväznené a hovorí ti, ako veľmi si zlyhal, aký hrozný čin si urobil. Ruka zákona dopadla na teba tvrdo. Ale aj Boh ťa videl pri čine. Prestúpil si Boží aj ľudský zákon. Jeden súd máš za sebou, ale čaká ťa ešte ďalší – Boží súd.Sedíš už dlhý čas sám. Hneváš sa na všetko a na každého. Doteraz si „nevstúpil sám do seba“. Odrazu, div divúci, máš návštevu. Prišiel niekto, kto ťa má rád takého, aký si. Prišiel za tebou Pán Ježiš. Dvere cely si otvoril On sám. Srdce Mu však musíš otvoriť ty! Čítaj pozorne Jeho navštívenku a potom uváž, či Ho pustíš ďalej. Poznáš Pána Ježiša? Vieš, kto je to?


Ježiš je Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov. On je Boh, Boží Syn. Má každú moc na nebesiach aj na zemi. Zomrel za hriechy ľudí na golgotskom kríži, ale vstal z mŕtvych a žije. Je Pánom života i smrti. Je najvyššou autoritou všetkého. Uváž, aký veľký Pán to prišiel za tebou do cely. Keď chodil po tejto zemi, slúžil. Za túto službu ľuďom Ho odsúdili na smrť ukrižovaním. Ale Boh ho vzkriesil a preto slúži ďalej: všetkým, ktorí sú strápení, v žalári, ktorí denne nesú ťažký kríž. Chce poslúžiť aj tebe. Chce byť tvojím obhajcom. Jemu vyznaj svoju vinu!


Biblický apoštol Pavol (predtým menom Saul), ktorý nechal vraždiť kresťanov, stretol sa na ceste do Damašku so živým Ježišom. „Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ?“ Počul z Jeho úst. Saul si uvedomil svoj hriech – on prenasledoval Ježiša, Božieho Syna. Urobil hlboké pokánie vo svojom srdci. Odovzdal sa Tomu, ktorého doposiaľ prenasledoval. Stal sa Jeho nasledovníkom.


Pán Ježiš je aj v tvojej cele a volá ťa k pokániu. Tým, že Mu neveríš, že za Ním nejdeš, veľmi hrešíš. Preto sa zastav, počuj hlas svedomia, neváhaj a urob pokánie. Vyznaj svoje hriechy hneď teraz! Nepremeškaj svoju príležitosť. Nebudeš potom nikdy tento čin ľutovať. Ak to urobíš a otvoríš dvere svojho srdca Pánovi Ježišovi, už nebudeš nikdy sám. On bude s tebou aj vo väzení.


Pokánie je posledná možnosť záchrany pre každého hriešnika, posledná šanca. Veď všetko posledné treba ihneď využiť! Cesta k pokániu je ťažká, pretože vyžaduje hlbokú pokoru pred Bohom, ale stojí za to. Hriech si človeka nájde, ak nie počas života alebo na smrteľnej posteli, potom určite na Božom súde. Hriech hľadá človeka, ale tiež ho hľadá aj Božia milosť. „Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná hriech a opustí, dôjde milosrdenstva“, čítame v knihe Prísloví (28:13).


Hodina z priemerného ľudského života je veľmi malá časová jednotka, a predsa za jednu hodinu môže človek veľa získať alebo stratiť, veľa prijať alebo odmietnuť... Boh v Kristovi Ježišovi ponúka ľuďom mnoho, veľmi mnoho. Čo urobia – prijmú alebo odmietnu? Tu však ide predovšetkým o tvoje rozhodnutie. Čo urobíš Ty? Aj Ty si človek-hriešnik, aj Ty potrebuješ Spasiteľa! Dovoľ mi priamu otázku: „Dal si už svoje srdce Ježišovi, aby ho obnovil?“ Len On môže v tvojom srdci urobiť „veľkú reformáciu“. Musíš Mu však na to dať svoj súhlas!


Každý človek má vo svojom živote hodinu rozhodnutia. Máš ju aj Ty, milý čitateľ! Veľmi veľa záleží na tom, ako sa rozhodneš v otázke večnosti. Základ na reformáciu tvojho srdca je položený. Je ním Ježiš Kristus – ten ukrižovaný a z mŕtvych vstalý. Rozhodni sa dobre – rozhodni sa pre Ježiša! Svoje rozhodnutie potrebuješ urobiť vo viere v neho. Uchop vierou to najcennejšie, čo sa uchopiť dá – večný život v Božej prítomnosti. Je to tvoja veľká životná šanca. Nepremeškaj ju!


Dnes, práve teraz, je tvoja hodina rozhodnutia. Rozhodni sa pre Ježiša! On sa rozhodol pre teba zomrieť – Ty sa rozhodni pre neho žiť! Len tak sa v tvojom živote skončí tá dlhá hriešna tmavá noc a zažiari ti v krvi tvojho Spasiteľa slávne ráno tvojho znovuzrodenia.


Čas, keď Boh bude súdiť tento svet, istotne príde. Najskôr však volá všetkých k pokániu... Milý priateľ, bol si už pod krížom pre ospravedlnenie? Vyznal si Pánu Ježišovi svoje hriechy? Ak nie, urob to hneď teraz, len tak môžeš byť zachránený od večného zahynutia. Deň tvojej záchrany je práve dnes!


Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený,

lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Jan 3:16–18


Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu.
Lukáš 4:18Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora