aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag06l.jpg
31/2016

    

  Solas číslo 31, leto 2016

  Vyšlo 1. júna 2O16


  Obsah


  Starosti života 

  Bezhriešny človek 

  Človek teraz a navždy

  Slepý povedie slepého

  Máme pokoj s Bohom

  Istá nádej slávy Božej

  Jánov krst

  Z Galiley k Jordánu

  Zjavenie Jána – úvod (1)

  Zjavenie Jána – úvod (2)

  Nech zvučí velebenie – svedectvo


  číslo 31 – kompletné číslo

                 druhá strana obálky

                 tretia strana obálky

                 štvrtá strana obálky