aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag09z.jpg
31/2016

    

  Solas číslo 31, leto 2016

  Vyšlo tlačou 1. júna 2O16


  Obsah


  Starosti života 

  Bezhriešny človek 

  Človek teraz a navždy

  Slepý povedie slepého

  Máme pokoj s Bohom

  Istá nádej slávy Božej

  Jánov krst

  Z Galiley k Jordánu

  Zjavenie Jána – úvod (1)

  Zjavenie Jána – úvod (2)

  Nech zvučí velebenie – svedectvo


  číslo 31 – kompletné číslo

                 druhá strana obálky

                 tretia strana obálky

                 štvrtá strana obálky