aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag12z.jpg
12/2011

Solas 12 2011  

Solas číslo 12, jar 2011

Číslo vyšlo v septembri 2O11Obsah


Božie odpustenie a naše  odpustenie

Horkosť

Tretia kniha Knihy Žalmov -
Levítski speváci

Tretia kniha Knihy Žalmov - 

Azafovské žalmy

Veronika - svedectvo

Oznamy


vnútro čísla - plné texty

solas 12 - kompletné číslo


druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky