aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag05l.jpg
2. mimoriadne číslo

alt     

Solas, 2. mimoriadne číslo.

Číslo vyšlo v máji 2O1O

Obsah

Dni stvorenia

Stvorenie a súčasná veda

Profily autorov článkov

Kresťanské korene modernej vedy

Biblický pohľad na vedu

Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia

Horniny a fosílie

Termodynamika a informácia v živých organizmoch

Fascinujúca komplexnosť lietania v prírode

Stvorenie a o čo vlastne ide

Neuveriteľne čerstvá fosília dinosaura

Mladé fosílie v prastarých sedimentoch?

O čom svedčia diamanty?


vnútro čísla - plné texty

solas 2. mimoriadne - kompletné číslo

druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky