aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag03l.jpg
3/2009

Solas leto 2009

Solas číslo 3, leto 2009.

Číslo vyšlo v júni 2OO9.


Obsah

O poslušnosti
Poslušnosť a jej miesto v Svätom Písme
Tajomstvo pravej poslušnosti
Cennejšia nad zlato
Z tmy na svetlo
Blahoslavení krotkí
Ospravedlnenie, viera a skutky
Vierou spasená Rachab
Všetkým, ktorí ho prijali
Oľga Salamonová – svedectvo
Pomodlil som sa modlitbu prijatia
Boh je mocný, Jemu sláva
Pokyny
vnútro čísla - plné texty v pdf
solas 3 - kompletné číslo
druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky