aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag18z.jpg
1/2008
Solas zima 2008

Solas číslo 1, zima 2008.

Číslo vyšlo v decembri 2008.


Obsah

Plnosť Božieho zaopatrenia

Posvätenie

Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa slabých
Lót varovanie!

Otcovia a synovia v knihe Dt 6

Ľudský život ako vlak

Pravý vinič a letorasty

Pravý vinič a odrezané letorasty

Svedectvo

Pokyny autorom


vnútro čísla - plné texty

solas 1 - kompletné číslo

druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky