aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag06z_u.jpg


Predstavujeme vám časopis Solas


 
Aktuálne číslo 63/2024

   

  Solas číslo 63, leto 2024

  Vyšlo 3. júna 2024

 


 Obsah

 

Prvorodený z mŕtvych

Alfa i Omega

Len jedno je potrebné
Kvas pokrytectva

Spasenie z viery - 4. časť, Mojžiš

Izrael v dejinách spásy - 8. časť
Na podobu Ježiša - 3. časť
Oprava v 62. čísle
Oznam
 
  
  číslo 62 - kompletné číslo
               druhá strana obálky
               tretia strana obálky
               štvrtá strana obálky
                                                                            
   
  Časopis elektronicky a tlačou PDF Vytlačiť E-mail


  Časopis Solas je komunitné periodikum vydávané o. z. Solas. Vychádza štyrikrát do roka ako štvrťročník. Je nepredajný. Oberateľom zaradeným do Zoznamu odberateľov ho zasielame bezplatne.

  Čítajte viac...
   
  Oznam PDF Vytlačiť E-mail

   Milí odoberatelia a čitatelia časopisu Solas!


  Koncom kalendárneho roku 2024 plánujeme ukončiť vydávanie časopisu Solas a postupne aj činnosť občianskeho združenia Solas. 

  Čítajte viac...