aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag19z.jpg
36/2017

     

  Solas číslo 36, jeseň 2017

  Vyšlo 4. septembra 2O17

 


  Obsah  Rok 2017 - jubilejný rok

  Protestantská reformácia roku 1517

  Pestún vedúci ku Kristovi

  Ospravedlnenie a spasenie "zo skutkov"  v Rímskym 2

  Falošní proroci


 

       číslo 36 - kompletné číslo

                   

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky