aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag03l.jpg
36/2017

     

  Solas číslo 36, jeseň 2017

  Vyšlo 4. septembra 2O17

 


  Obsah  Rok 2017 - jubilejný rok

  Protestantská reformácia roku 1517

  Pestún vedúci ku Kristovi

  Ospravedlnenie a spasenie "zo skutkov"  v Rímskym 2

  Falošní proroci


 

       číslo 36 - kompletné číslo

                   

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky