aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag09l.jpg
32/2016

     

  Solas číslo 32, jeseň 2016

  Vyšlo 5. septembra 2O16

 


  Obsah


  Nesúďte 

  Krst Svätým Duchom 

  Dar Svätého Ducha

  Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

  Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

  Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

  Efezskému zboru

  Víno je vzácnejšie ako voda

  Poďakovanie


  číslo 32 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky