aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag11z.jpg
32/2016

     

  Solas číslo 32, jeseň 2016

  Vyšlo tlačou 5. septembra 2O16

 


  Obsah


  Nesúďte 

  Krst Svätým Duchom 

  Dar Svätého Ducha

  Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

  Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

  Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

  Efezskému zboru

  Víno je vzácnejšie ako voda

  Poďakovanie


  číslo 32 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky