aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

crimag01z.jpg
9/2010

Solas 9 2010


Solas číslo 9, zima 2010.

Číslo vyšlo v decembri 2O1OObsah

Prišiel, aby slúžil

Pán Ježiš Kristus, Syn, je Boh

Ku svätosti patrí aj milovanie Krista

Meno, ktoré je nad každé meno

Výnimočnosť Ježiša Krista

Nevystihnuteľné bohatstvo

Povinnosti plynúce z Božieho Otcovstva

Prvá kniha Knihy Žalmov

Prvotné zoznámenie sa s obsahom Biblie

Svedectvo Júlie

Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010 – informácia


vnútro čísla - plné texty

solas - kompletné číslo
druhá strana obálky

tretia strana obálky
štvrtá strana obálkySolas 8 2010    

Ži krásne! (pieseň)

Vojdi do svojej komôrky

O nič sa nestarajte!

Čo sa deje, keď sa modlím?

Škola poslušnosti

Hriech a príčina nemodlenia sa

Viera, dôvera a poslušnosť

Vznešenosť Božieho otcovstva

Život uprostred skúšok

Zmiluj sa nado mnou

Kniha Žalmov

Pastoračné volanie Žalmu 77

Aplikácia princípov

Moje svedectvo