aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag03z.jpg
8/2010

Solas 8 2010

Solas číslo 8, jeseň 2010.

Číslo vyšlo v septembri 2O1O


Obsah

Vojdi do svojej komôrky

O nič sa nestarajte!

Čo sa deje, keď sa modlím?

Škola poslušnosti

Hriech a príčina nemodlenia sa

Viera, dôvera a poslušnosť

Vznešenosť Božieho otcovstva

Život uprostred skúšok

Kniha Žalmov

Pastoračné volanie Žalmu 77

Aplikácia princípov

Moje svedectvo


vnútro čísla - plné texty

solas 8 - kompletné číslo

druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky

Solas 8 2010    

Ži krásne! (pieseň)

Vojdi do svojej komôrky

O nič sa nestarajte!

Čo sa deje, keď sa modlím?

Škola poslušnosti

Hriech a príčina nemodlenia sa

Viera, dôvera a poslušnosť

Vznešenosť Božieho otcovstva

Život uprostred skúšok

Zmiluj sa nado mnou

Kniha Žalmov

Pastoračné volanie Žalmu 77

Aplikácia princípov

Moje svedectvo