aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag04l.jpg
6/2010

Solas jar 2010

Solas číslo 6, jar 2010.

Číslo vyšlo v marci 2O10Obsah

Poznanie Boha

Môj Bože, aký si úžasný!

Od viery rodičov k viere detí

Sedem stránok Božieho otcovstva

Boh s nami

Vzkriesený

Vyvýšený a oslávený

Pozor na malú vieru

Ten, čo činí

Dôležitosť vykladania Písma

Kto je taký, ako náš Boh?


vnútro čísla - plné texty

solas 6 - kompletné číslo

druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky