aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag05z.jpg
2/2009

Solas jar 2009

Solas číslo 2, jar 2009.

Číslo vyšlo v marci 2OO9.Obsah

Na päťdesiaty deň
SOLA GRATIA
Spasiteľná milosť Božia
Milosť a zásluhy
Boží plán: Človek milujúci dobro
Stvorenie a súčasná veda
Evanjelium – posledná šanca
Blahoslavení chudobní duchom
Solus a totus Christus
Existuje východisko
Evanjelium zasahuje

vnútro čísla - plné texty
solas 2 - kompletné číslo
druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky