aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag03l.jpg
49/2020

     

  Solas číslo 49, zima 2020

  Vyšlo 20. novembra 2020


  Obsah 


  Oznam redakcie

  Ty si Kristus, Syn živého Boha

  Žiadosť, hriech a smrť - 2. časť: Hriech  

  Žiadosť, hriech a smrť - 3. časť: Smrť

  Mocnieť v Kristovi    

  Kvas farizejov a saducejov

  Niektoré omyly, ktorým sa treba vyhnúť 

  Stvorenie v šiestich dňoch

  Dve percentá z dane za rok 2020   číslo 49 - kompletné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky