aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag17z.jpg
16/2012

časopis Solas 16/2012

Solas číslo 16, jeseň 2012.

Číslo 16 vyšlo 10. septembra 2012Obsah


Boží muž, ktorý uteká pred Bohom

Pavlova cesta do Ríma

Listy z väzenia a pastoračné epištoly

Oznámené a oznamované evanjelium

Misia v knihe Žalmov

Zacheovo obrátenie

Piata kniha knihy Žalmovčíslo 16 - kompletné číslodruhá strana obálky

tretia strana obálky

štvrtá strana obálky