aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag06z.jpg
3. mimoriadne číslo

 alt

Solas, 3. mimoriadne číslo.

Číslo vyšlo v máji 2O11Obsah


Stvorenie a súčasná veda - Žilina 2010

John Hartnett: Osobné svedectvo

Som fyzik

Viera vo Veľký tresk alebo Biblia

Demontáž Veľkého tresku

Hubblova bublina: Veľký tresk v problémoch

Svetlo hviezd, čas a nová fyzika

Geológia a fosílie z biblického pohľadu  
Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych fariab


vnútro čísla - plné texty

solas 3. mimoriadne - kompletné číslo


druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky