aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag03l.jpg
3. mimoriadne číslo

 alt

Solas, 3. mimoriadne číslo.

Číslo vyšlo v máji 2O11Obsah


Stvorenie a súčasná veda - Žilina 2010

John Hartnett: Osobné svedectvo

Som fyzik

Viera vo Veľký tresk alebo Biblia

Demontáž Veľkého tresku

Hubblova bublina: Veľký tresk v problémoch

Svetlo hviezd, čas a nová fyzika

Geológia a fosílie z biblického pohľadu  
Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych fariab


vnútro čísla - plné texty

solas 3. mimoriadne - kompletné číslo


druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky