aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag20z.jpg
5/2009

Solas zima 2009

Solas číslo 5, zima 2009.

Číslo vyšlo v decembri 2OO9Obsah

Ovocie, ktoré zostáva
O ovocí Ducha
Ako Kristus napĺňa starozmluvné písma
Kristova večná sláva
Skutky viery v moci
Poslušnosť viery
Nové obživenie
Na povrázku satana
To najlepšie, čo ma stretlo

vnútro čísla - plné texty v pdf

solas 5 - kompletné číslo

druhá strana obálky v pdf
tretia strana obálky v pdf
štvrtá strana obálky v pdf