aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag07l.jpg
5/2009

Solas zima 2009

Solas číslo 5, zima 2009.

Číslo vyšlo v decembri 2OO9Obsah

Ovocie, ktoré zostáva
O ovocí Ducha
Ako Kristus napĺňa starozmluvné písma
Kristova večná sláva
Skutky viery v moci
Poslušnosť viery
Nové obživenie
Na povrázku satana
To najlepšie, čo ma stretlo

vnútro čísla - plné texty v pdf

solas 5 - kompletné číslo

druhá strana obálky v pdf
tretia strana obálky v pdf
štvrtá strana obálky v pdf