aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag01l.jpg
Ospravedlnený v Kristovi PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Redakcia Solas   

v ňom (Ježišovi Kristovi) sa ospravedlňuje každý, kto verí

Skutky 13:39


Boh je, ktorý ospravedlňuje

Rímskym 8:33


aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života

Títovi 3:7


Písmo nespochybniteľne zjavuje, že všetko, čo Boh stvoril, bolo dokonalé a dobré – vrátane človeka (Genezis 1:31). Adamovou vzburou sa však všetko to dobré pokazilo. Neposlušnosťou Adama vošiel do sveta hriech a skrze hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí (Rímskym 5:12).

     Každý jeden človek je vinný - pretože „nieto spravodlivého ani jedného“ (Rímskym 3:10) - nachádza sa pod kliatbou a Božím hnevom. Boh je spravodlivým sudcom. Pretože všetci zhrešili, všetci prestúpili svätý Boží zákon, všetci sú vinní a zasluhujú si smrť (Rímskym 3:23+9). Na to, aby sme mohli uniknúť trestu za hriech, uniknúť smrti a zahynutiu, aby sme mohli vojsť do večného života, potrebujeme byť pred Bohom spravodliví, Bohom ospravedlnení.

     Pre človeka je tu takto zásadný problém a otázka: „Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom?“ (Jób 25:4). Ak áno, potom nasleduje ďalšia otázka: „Ako sa môže človek stať pred Bohom spravodlivým?“

    Biblia hovorí, že pre človeka nie je možné ospravedlniť sa pred Bohom, pretože problém je vo vnútri samotného človeka. U človeka je to nemožné, ale u Boha áno (Matúš 19:25-26), lebo je to Boh, ktorý ospravedlňuje (Rímskym 8:33). Boh je svätý a spravodlivý. Spravodlivo potrestá každý jeden hriech. Je však aj milostivý a bohatý vo svojom milosrdenstve a sám pripravil všetko preto, aby sa človek pred ním stal spravodlivým a bol zachránený pred odsúdením a trestom zatratenia.

     Ospravedlnenie hriešneho človeka pramení z Božej milosti, ktorá je udeľovaná zdarma (Rímskym 3:24). Je zaistené Kristovou krvou preliatou na kríži (Rímskym 5:19) a prijímame ho skrze vieru (Efezským 2:8; Skutky 13:39). Venujeme sa mu v tomto čísle.


Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží

Efezským 2:8

Vaša redakcia

Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora