aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag07l.jpg
Antihmota stále chýba PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   

dôsledky pre hypotézu Veľkého tresku


Laická verejnosť žije pod dojmom, že evolúcia vesmíru opísaná ako Veľký tresk je faktom alebo vedecky dokázanou teóriou.


Sú o tom presvedčení aj mnohí vedci. Dokonca viacerí teológovia sú na tom rovnako, a preto obhajujú nezmyselný, vnútorne rozporuplný pokus o harmonizovanie biblického zjavenia a evolučnej hypotézy založenej na Veľkom tresku.


Teória (v skutočnosti je to len nedokázaná hypotéza) Veľkého tresku má v súčasnosti vedúce postavenie v kozmogónii (kozmogónia sa zaoberá pôvodom vesmíru). Súčasťou Veľkého tresku je premena energie na hmotu. Podľa štandardných zákonov časticovej fyziky pri tejto premene vzniká rovnaké množstvo hmoty a antihmoty. Náš vesmír sa však skladá prevažne z hmoty, pričom častice antihmoty sú v minimálnom množstve a majú len krátke trvanie. Vznikajú napríklad pri experimentoch s vysokoenergetickými zrážkami. Ako teda mohol vzniknúť vo Veľkom tresku vesmír zložený z hmoty, pričom rovnaké množstvo antihmoty v ňom chýba?


Zástancovia Veľkého tresku to vysvetľujú nasledovne. Väčšina hmoty bola pohltená antihmotou, čím vznikli fotóny kozmického reliktného žiarenia (mikrovlnné žiarenie kozmického pozadia). Na každý protón pripadá miliarda takýchto fotónov. Usudzujú teda, že v mladom vesmíre (blízko počiatku) existovali spolu miliarda a jeden protón a miliarda antiprotónov, takže prežil iba jeden protón.


Avšak na to, aby mohla vzniknúť takáto mierna nerovnováha, musela by vo vesmíre existovať asymetria. Preto sa výskumníci z CERNu vo Švajčiarsku snažia nájsť nerovnováhu medzi protónmi a antiprotónmi. Má k tomu napomôcť aj nový experiment, v ktorom dokážu merať magnetický moment antiprotónu s presnosťou 350-krát väčšou než doteraz. Výsledkom tohto experimentu je, že antiprotón má rovnaký (len opačný) magnetický moment ako protón. Dôsledkom je, že neexistuje asymetria, ktorá by bola dostatočná na vysvetlenie, prečo máme vo vesmíre hmotu, kým antihmota chýba.


Toto experimentálne (empirické) zistenie (vedecký poznatok) je natoľko závažné a má také zničujúce dôsledky na hypotézu Veľkého tresku, že vedec, ktorý viedol tento experimentálny tím, Kristián Smorra, povedal:


„Všetky naše pozorovania nachádzajú úplnú symetriu medzi hmotou a antihmotou, kvôli čomu by náš vesmír vlastne nemal existovať“ 1). Inak povedané, ak mal vesmír vzniknúť Veľkým treskom, tak nevznikol, nemohol.


Z tohto by sa mali poučiť tí kresťanskí apologeti, ktorí zosobášili knihu Genezis s ateistickou kozmologickou hypotézou Veľkého tresku. A kresťania by si mali uvedomiť, že nepotrebujú robiť kompromisy medzi biblickou vierou a svetskými filozofickými predstavami, ktoré sa tak či tak prijímajú len vierou, a nie sú založené na Pravde zjavenej v Písme.


Odkaz

1) Smorra, C., cited in Osborne, H., The universe should not actually exist, CERN scientists discover, newsweek.com, 25 October 2017


Zdroj

Článok „Big bang universe should not actually exist: Antimatter still missing!“ (autor: Jonathan Sarfati)

CMI web: https://creation.com/antimatter-missing


 

Ďalšie články od tohto autora