aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag02l.jpg
kontakt:
Adresa:
Redakcia Solas
P. O. Box 76
010 07 Žilina 7
Slovensko
(SK-010 07, Zilina 7, Slovakia, Europe)


Číslo mobilného telefónu: 0948 444155; (+421948444155)
http://www.solas.sk

Informácia: Svoje dobrovoľné príspevky a dary môžete posielať na
číslo účtu v tvare IBAN: SK08 0200 0000 0024 8691 6455;
SWIFT: SUBASKBX;
VÚB Mlynské nivy 1, Bratislava 25, SK-829 90, Slovakia.
Ďakujeme.

Nižšie uvedený kontaktný formulár je (aktuálne) nefunkčný. Preto k prihláseniu sa na odber časopisu alebo
k napísaniu správy použite e-mailovú adresu: "solas (sem/zavináč/bez medzier) solas.sk"

Alebo použite niektorý z kontaktov uvedených v tiráži každého čísla (v obsahu kliknite na linku "kompletné číslo"). Tiráž sa nachádza vždy na poslednej strane vnútra - napr. tiráž čísla 37 je na str.44. Linka na toto "kompletné číslo" je http://casopis.solas.sk/images/stories/solas/casonline/text/solas37_web.pdf).

Alebo použite vyššie uvedenú poštovú adresu redakcie časopisu.

 

Ochranný kód =
Vypočítajte!