Stavba na pevných základoch Vytlačiť
Autor: Michael Steedman   

Zaujímalo by ma, koľko mojich čitateľov už má skúsenosť so stavbou domu od základov. Jedným z odborníkov, ktorému potrebujete zavolať pred začatím stavby, je zememerač, ktorý dokáže zistiť, či je terén dostatočne pevný a stabilný. V podobenstve, na ktoré sa dnes pozrieme, Ježiš opisuje dôsledky pre všetkých, ktorí nevezmú jeho slová do úvahy, a následne použije prirovnanie na každého z nás.


Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.

A spustil sa lejak a prišli rieky, zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadol, pretože bol založený na skale.

A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.

A spustil sa lejak a prišli rieky, zaviali vetry a zavadili o ten dom, a padol a jeho pád bol veľký.

Matúš 7:24-27


Prichádzame na koniec veľkej kázne Pána Ježiša, všeobecne známej ako Kázeň na hore. Spasiteľ v nej prináša posolstvo do sŕdc svojich poslucháčov. Vo verši 24 zdôrazňuje, na čom skutočne záleží – nie len na počúvaní jeho slov, ale tiež na ich činení, uvádzaní do praxe – a aby to jasne ukázal, kázanie sa končí ilustráciou, podobenstvom. Predstavuje nám obraz dvoch mužov, ktorí si postavili domy. Ježiš opisuje jedného z nich ako múdreho a druhého ako nerozumného (blázna).


Pozrime sa teraz na tieto dva domy. Zvonku vyzerajú takmer rovnako a sú postavené v tej istej lokalite. Prečo teda Pán Ježiš nazýva jedného zo staviteľov múdrym a druhého bláznom? Nuž, podstatný rozdiel medzi týmito dvoma domami nie je ľudským okom viditeľný; spočíva v základoch. Múdry človek postavil svoj dom na skale, kým hlúpy človek sa neobťažoval základmi a postavil ho na piesku. Chvíľu na tom nezáležalo, obidva domy boli na pohľad rovnako pekné a bývalo sa v nich rovnako pohodlne. Ale potom, jedného dňa sa stalo niečo dramatické.


Vo verši 25 čítame, čo sa stalo s domom postaveným na skale: „A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený.“ Keďže sa tie dva domy nachádzali v tej istej lokalite, to isté sa stalo s domom postaveným na piesku. Vo verši 27 čítame: „A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.“


Takéto poveternostné podmienky boli ľuďom počúvajúcim Ježišove slová známe. Teraz sa pokúsme porozumieť odkazu, ktorý sa nám Ježiš snaží týmto povedať. Porovnáva spolu dve kategórie ľudí: sú tu tí, ktorí si jeho slová berú k srdcu a svoje životy sa snažia podľa toho žiť. Pre svoj život majú dobrý základ a budú vedieť čeliť všetkým utrpeniam, súženiam a skúškam. Sú tu však aj iní, počúvajúci rovnaké slová, no tieto slová ich nezasiahnu. Základy ich života sú postavené na piesku, a preto nebudú schopní čeliť najtvrdším skúškam života pokojne.


Ježiš hovorí, že pravým základom, na ktorom je potrebné budovať svoj život, sú jeho slová. Keď si prečítame aj iné pasáže Písma, zistíme, že jediným istým základom pre naše životy je samotný Kristus. V skutočnosti je na niekoľkých miestach v Božom slove Ježiš opísaný ako základ alebo ako skala. Čítajme, čo apoštol Pavol napísal cirkvi v Korinte: „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.“ (1. Korinským 3:11). V Starom zákone, v proroctve Izaiáša čítame o príchode Krista: „Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto (v neho) verí, nebude zahanbený.“ (Izaiáš 28:16). V skutočnosti sú tieto dva pojmy neoddeliteľné: a to budovanie životov na Kristovi a budovanie, stavanie na Kristových slovách. Ktokoľvek zakladá svoj život na Kristovej osobe, bude žiť v poslušnosti voči jeho slovám.


Ale ako by sme mali rozumieť pojmu „dom postavený na piesku“? Čo predstavuje piesok? Nemyslím si, že by sme mali piesku dávať presný význam. Čo sa tým naozaj myslí, je akýkoľvek iný základ, ktorý nie je osobou Pána Ježiša Krista. Pamätajme, že oba domy vyzerali z vonkajšej strany takmer rovnako. V skutočnosti človek, ktorý stavia svoj život na piesku, môže v ostatných budiť dojem, že jeho život má rovnaký základ ako život múdreho človeka. Môže chodiť do tej istej cirkvi, zboru, môže byť zapojený do tých istých činností a môže sa zdať, že má charakter podobný múdremu človeku.


Všimnime si, že keď Ježiš rozpráva o nerozumnom človeku, hovorí: „A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.“ Táto osoba v skutočne počula slová Ježiša Krista! Pán mal na mysli mnohých mužov a ženy, čo počúvali kázeň na hore, ale pretože svoje životy nebudovali na Kristovi a jeho učení, slová pre nich nemali žiadny význam. Koľko ľudí v dnešnej dobe chodí do kostola či zhromaždenia a počúva, keď sa číta z Božieho slova, zatiaľ čo základy ich života sú extrémne plytké, nestabilné, lebo sú z piesku. Zakladajú svoj život a večnú nádej na vlastnej snahe, na svojom náboženstve, alebo dokonca na vlastnej cirkvi, zbore.


Takže tu máme múdreho a hlúpeho staviteľa, obidvoch s domom nachádzajúcim sa v tom istom údolí. Zrazu sú ich domy vystavené divokej, intenzívnej búrke, stúpajúcej záplavovej vode a silným vetrom. Dom na skale zostáva pevný, ale dom na piesku sa zrúti. Čo predstavuje táto búrka? Predstavuje skutočné krízy života – napríklad náhle vážne ochorenie alebo nehodu, možno stratu blízkeho. Ale vzťahuje sa najmä na smrť a posledný súd. Či sa nám to páči, alebo nie, nepopierateľným faktom je, že keď opustíme pozemský život, budeme všetci čeliť tomuto dňu. A keď príde búrka smrti, budeme musieť zanechať všetko, čo súvisí s terajším životom. Absolútne nič z tohto sveta neprejde s nami cez prah smrti. Ale ak sme vložili svoju dôveru v Pána Ježiša Krista, smrť by pre nás nemala znamenať žiadnu hrôzu, pretože ten, ktorého sme milovali a komu sme slúžili v tomto živote, bude s nami aj v deň našej smrti.


Potom príde ten strašný, obávaný súdny deň, keď sa knihy (života) otvoria – a teda záznam o všetkom, o čom sme kedy premýšľali, čo sme povedali a urobili, bude zverejnený. Osoba, ktorá postavila, založila svoj život na Kristovi a jeho slove, sa nebude mať čoho báť, pretože Pán Ježiš vyniesol jej trest na kríž namiesto nej. Na druhej strane, ktokoľvek žil svoj život tak, aby sa páčil sám sebe, bude odsúdený do pekla. Dúfam, že nám všetkým je jasné, že to najdôležitejšie v živote je mať správny základ.


Základ, ktorý spočíva v osobe a slovách Krista, znamená nebesia a večnú blaženosť. Akýkoľvek iný základ, vrátane náboženstva, znamená peklo a večné utrpenie. Môj priateľu, Pán nás pozýva, alebo radšej prikazuje činiť pokánie a oľutovať svoj nehodný, bezcenný základ, uveriť v Krista celým svojím srdcom ako v jediný základ pre svoj život a žiť podľa jeho slov.
 

Ďalšie články od tohto autora